Rezervace víceúčelového hřiště Starý Rožmitál

den 16-17 17-18 18-19 19-20
Pondělí házená přípravka nohejbal p. Melichar nohejbal p. Melichar
Úterý volejbal p. Melicharová volejbal p. Melicharová
Středa volejbal Starácká plácaná p. Hofmanová volejbal Starácká plácaná p. Hofmanová
Čtvrtek nohejbal p. Wachtl nohejbal p. Wachtl
Pátek házená přípravka malá kopaná p. Pazderník a p. Hrdina
Sobota
Neděle volejbal Tomáš Veselý volejbal Tomáš Veselý